Услуги

   РУСКИ ТРАНС  нуди голем опсег на услуги од областа на транспортот.

 

   Врши транспорт од Македонија, Албанија и Косово до европските земји и обратно.

 

   Располагаме со нови современи возила кои исполнуваат ЕКО 5 стандард,ги поседуваме сите потребни дозволи за непречен влез во ЕУ,а стоката која се превезува е осигурана со ЦМР осигурување.

 

   Транспортот го вршат професионални возачи со долгогодишно искуство,координирани од високо kвалификуван менаџерски тим од областа натранспортот и шпедитерството.

Услуги

Copyright © RUSKI TRANS  2009. All Rights Reserved 

РУСКИ ТРАНС Дооел

 

Ул.Железничка бр.14

Охрид 6000

Македонија

 

Телефон:          +389 46 266 428             

Факс:                 +389 46 231 429

www.ruskitrans.com.mk

info@ruskitrans.com.mk