Дома

   РУСКИ ТРАНС дооел е реномиран давател на услуги од областа на транспортот, со висок професионализам и квалитет по светски стандарди.

 

   Развојниот пат на РУСКИ ТРАНС започнува во 1992

година и според Националната класификација на дејности

е регистрирана за извршување на сите дејности.

 

   Oд 2000 година приоритетна дејност на компанијата е   превоз на стоки во друмски сообраќај. Во таа смисла, континуирано се инвестира во возен парк и обуки на вработените, со цел ефикасно извршување на транспортот  на општо задоволство на нашите клиенти.

РУСКИ ТРАНС Дооел

 

Ул.Железничка бр.14

Охрид 6000

Македонија

 

Телефон:          +389 46 266 428             

Факс:                 +389 46 231 429

www.ruskitrans.com.mk

info@ruskitrans.com.mk

Copyright © RUSKI TRANS  2009. All Rights Reserved 

Дома